Veiligheids- en nalevingsinformatie voor Chime (2de generatie)

BELANGRIJKE PRODUCTINFORMATIE

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, OF ANDERE SCHADE OF LETSEL.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Chime is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, haal je voorzichtig en zonder je handen nat te maken de stekker uit het stopcontact.

Wacht tot het apparaat volledig droog is voordat je het weer aansluit. Gebruik geen externe warmtebron – zoals een magnetron of een haardroger – om het apparaat te drogen. Om een elektrische schok te voorkomen dien je het het apparaat, of de kabels die op het apparaat zijn aangesloten, niet aan te raken tijdens onweer terwijl het apparaat is aangesloten. Als de adapter beschadigd lijkt te zijn, moet je het gebruik van het apparaat onmiddellijk staken. Bedek het apparaat niet tijdens het gebruik. Open de behuizing niet. Bescherm dit apparaat tegen zonlicht. Als je de stekker uit het stopcontact haalt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Sluit dit apparaat alleen aan op een goed toegankelijk stopcontact.

PRODUCTSPECIFICATIES

Apparaatnaam: Ring Chime (2e generatie)

Modelnummer: 5AT1S2

Functioneert bij: 0 tot 45 °C

Elektrische specificaties: 100-240 VAC 0,2 A

Draadloze functies:

• Single-band wifi (2,4 GHz)

Maximaal equivalent isotropisch uitgestraald vermogen:

• 2412 - 2472 MHz: 18,97 dBm EIRP

Stroomverbruik

Stand
Stroomverbruik (in watt)
Netwerkstand-by*
0,63

* Het apparaat schakelt na 15 minuten inactiviteit automatisch over naar stand-by

CONFORMITEITSVERKLARING

Ring LLC verklaart hierbij dat de radioapparatuur Ring Chime (2de generatie) (5AT1S2) voldoet aan de relevante wettelijke vereisten van richtlijn 2014/53/EU en relevante wettelijke vereisten voor het VK.De volledige tekst van de Verklaringen van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: eu.ring.com/pages/doc.

OVEREENSTEMMING RADIOFREQUENTIE

Om de menselijke gezondheid te beschermen, voldoet dit apparaat aan de drempel-waarden voor blootstelling van het algemene publiek aan elektromagnetische velden volgens aanbeveling 1999/519/EG van de Raad. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van ten minste 20 cm van de radiateur en je lichaam.

JE APPARAAT CORRECT RECYCLEN

In sommige gemeentes is het afvoeren van bepaalde elektronische apparaten wettelijk geregeld. Neem de plaatselijke wet- en regelgeving in acht bij het verwijderen of recyclen van je apparaat. Meer informatie over recycling van het apparaat vind je op amazon.nl/devicesupport.

Laatst bijgewerkt: 4 maanden geleden